Çocuk Gözlemevi

Lütfen aradığınız içeriğe uygun anahtar kelimeyi girin ve ara butonuna basın

Sözlük

Bu sayfada çocukların ihmal ve istismarına ilişkin terimler ve bu terimlerin açıklamaları yer almaktadır. Sayfada yer alan terimler, Sözlük Dergisi’nin 4 Aralık 2011 tarihinde yayınlanan ve  Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği’nden Prof. Dr. Ufuk Beyazova ve Prof. Dr. Figen Şahin tarafından hazırlanan “Çocuk İstismarı ve İhmali Terimleri” başlıklı sayısından alınmıştır.

Çocuk İstismarı ve İhmali Terimleri’nin Çocuk Gözlemevi web sitesinde kullanımı için Prof. Dr. Ufuk Beyazova ve Prof. Dr. Figen Şahin’in izni alınmıştır. Sözlükte yer alan terimlere bazı eklemeler yapılarak kullanılmıştır.