Çocuk Gözlemevi

Lütfen aradığınız içeriğe uygun anahtar kelimeyi girin ve ara butonuna basın

Çocuk hakları ve çocukların ihmal ve istismarı alanında çalışanlara ve konunun yargıda değerlendirilmesi konusunda bilgi sahibi olmak isteyenlere kaynak sağlamak amacıyla başlangıç için çocukların cinsel istismarı ve sömürüsü (Çocuk Hakları Sözleşmesi 19 ve 34 kapsamına giren) hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Kamu Denetçisi Kurumu ve Yargıtay kararları taranmıştır.

AİHM’in çocuk hakları ihlallerine ilişkin Türkiye ve üye diğer ülkelere iliklin kararları uygulamada ve Türk yargısında kaynak olabileceği düşüncesiyle seçilmiştir.

BM Çocuk Hakları Komitesi’nin özellikle çocukların istismarına ve istismar ayol açan zararlı uygulamaları konusundaki genel yorumları seçilmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu çocuklar konusunda sadece bir karar vermiş olup konusu cinsel istismar olmamasına karşın başvuru yolu olarak kullanılmasına örnek olması açısından seçilmiştir.

Anayasa Mahkemesi’nin hem iptal hem de bireysel başvuru kararları alınmıştır. Bu kapsamda özellikle çocuğun cinsel istismarı ve sömürüsü hem kabul hem de ret kararları seçilmiştir. Ret kararları Anayasanın 152. Maddesinde yer alan “Anayasa Mahkemesinin işin esasına girerek verdiği ret kararının Resmî Gazetede yayımlanmasından sonra on yıl geçmedikçe aynı kanun hükmünün Anayasaya aykırılığı iddiasıyla tekrar başvuruda bulunulamaz.” Hükmü gereğince yeniden başvuru yolunu süreli olarak kapadığı için dikkate alınmıştır.

Yargıtay’ın özellikle 2010 yılı sonrası TCK 80, 103, 104, 105, 225,226, 227. Maddelerine ilişkin kararları alınmıştır. 2010 yılı öncesinde kararların büyük kısmı 765 Sayılı Eski Ceza Kanuna ilişkin olduğundan bu tarih seçilmiş, kararlar mümkün olduğunca örnek oluşturması açısından tekrar niteliğinde olanlar alınmayarak Yargıtay’ın konuya bakış açısı tüm yönleri ile ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Çalışma çocuk haklarının yargıda etkili kullanılmasına ışık tutmak amacıyla yapılmış olup, konu olarak çocuk istismarı ile sınırlı olması ve tüm kararları ele almaması açısından başlangıç olduğu ve hem yeni konuların eklenmesi hem de kullanıcıların önerileri ile gelişmeye ve geliştirmeye açık olduğu kabul edilmelidir.

Polisin Orantısız Güç Kullanması ile ilgili 05.11.2013 tarihli Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Tavsiye Kararı

Polisin Orantısız Güç Kullanması ile ilgili 05.11.2013 tarihli Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) Tavsiye Kararı

1 Mayıs 2013 günü Taksim Meydanı ve civarında toplantı ve gösteri yürüyüşünde bulunanlara karşı polisin orantısız güç kullanımı sonucu yaşı küçük D.A.’nın yaralanması ve İstanbul Valisi’nin 2 Mayıs 2013 günü D.A. hakkında yapmış olduğu basın açıklaması nedeniyle yaşanan hak ihlallerinin ve bu ihlallerin yaşanmasında Vali M. ile emrindeki polislerin kusurlarının tespiti, Vali M.’nin tüm kamuoyu önünde D. ve ailesinden özür dilemesi, ihlallerin bir daha yaşanmaması için, eğitim, denetim önlemlerinin ve polisin güç kullanmasına ilişkin...